Về Các Tìm Kiếm Sách (aka DieBuchSuche)

Các Tìm Kiếm Sách (aka DieBuchSuche) là một cuốn sách công cụ tìm kiếm mà cung cấp các cuốn sách để so sánh giá từ nhiều nguồn (mua sắm, nền tảng, người bán). Ở Đức, nó được gọi là"DieBuchSuche", mà dịch để"CácTìmKiếmSách".

Các Tìm Kiếm Sách (aka DieBuchSuche) đã được sở hữu bởi IMSoft - DI Michael Karg

Các Tìm Kiếm Sách (aka DieBuchSuche) đã không phải là một bookseller.

Các Tìm Kiếm Sách (aka DieBuchSuche) dịch vụ cho Việt Nam

Nhánh nhà xuất bản và người đứng đầu văn phòng

vn.DieBuchSuche.com
IMSoft - DI Michael Karg
Schulgasse 47/11
1180 Vienna, Austria
affiliate@diebuchsuche.at
+43 (1) 923 43 78
hoặc +43 (699) 1 923 43 78 (không bán)
VAT Number: ATU39807802
Bank account: Bank Austria - UniCredit: BIC: BKAUATWW, IBAN: AT28 1200 0007 8707 8039

Biểu tượng

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Flag Icons made by www.icondrawer.com

Tham gia nền tảng